Η ομάδα

Ο Γιώργος Σταμούλης αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. το 1989. Συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Electrical and Computer Engineering του University of Illinois at Urbana-Champaign όπου του απονεμήθηκαν το M.S. (1991) και το Ph.D. (1994). Μετά από ένα χρόνο ως Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο University of Iowa, εργάστηκε στην Intel Corp. στην περιοχή των εργαλείων CAD για υπολογισμό και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, αρχικά ως μηχανικός (1995-1996), στη συνέχεια ως επικεφαλής της ομάδας PowerCAD (1996-1998), διευθυντής του παραρτήματος των Strategic CAD Laboratories στην Santa Clara (1998-1999) και ως υπεύθυνος για την μείωση της ισχύος του Pentium M, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην πλατφόρμα Centrino (1999-2001). Το 2001 ανέλαβε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το 2003 ανέλαβε Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 2009 ανέλαβε ως Καθηγητής. Από το 2003 έως το 2007 ήταν Αναπληρωτής Πρόεδρος και από το 2007 έως σήμερα είναι Πρόεδρος του Τμήματος. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στον υπολογισμό και βελτιστοποίηση της μέσης και της μέγιστης ισχύος ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τον υπολογισμό και τη βελτιστοποίηση της μέγιστης πτώσης τάσης στο δίκτυο τροφοδοσίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τεχνικές σχεδιασμού χαμηλής ισχύος και υπολογισμό και βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας ολοκληρωμένων συστημάτων. Έχει συγγράψει πάνω από πενήντα εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά και συνέδρια και κατέχει δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας.Είναι μέλος του ΤΕΕ και της ΙΕΕΕ, ενώ έχει συμμετάσχει στις Επιστημονικές Επιτροπές πολλών ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.
Ο Σαράντος Ψυχάρης είναι Πρωτοβάθμιος Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπάιδευσης-ΑΣΠΑΙΤΕ. Είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Γλασκόβης-1988- της Μ. Βρετανίας (Βαθμός Άριστα). Το 1987 του απενεμήθη το Βραβείο «Lord Kelvin», του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης . Έχει πλούσιο ερευνητικό έργο σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης STEM(www.e3stem.edu.gr) με διεθνή εμπειρία στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Έχει διετελέσει Εθνικός Εκπρόσωπος για θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και ήταν Διευθυντής Μεταπτυχιακού προγράμματος σχετικά με το STEM στην εκπαίδευση. Εχει επίσης υπηρετήσει ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ. Πληρέστερο βιογραφικό στην διεύθυνση http://sarantospsycharis.weebly.com/

Ακαδημαϊκή βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και η Διδακτική της
Τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος
• Φυσική
• Θεωρητική φυσική
• Διδακτική της Φυσικής
• Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
• Διδακτική της Φυσικής στην Ειδική – Ενταξιακή Εκπαίδευση
• ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής
• ΤΠΕ των Φυσικών Επιστημών

Μαθήματα ΠΤΕΑ
• Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστημών
• Πειραματική Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών
• Έννοιες Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Αγωγή
• Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Ο Αθανάσιος (Θάνος) Κακαρούντας είναι Διπλωματούχος και Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (1998 και 2004 αντίστοιχα) ενώ κατέχει και MBA από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2015). Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών», στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Διευθυντής τους Εργαστηρίου «Ευφυών Συστημάτων», Πρόεδρος τους Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Αναπληρωτής Πρόεδρος της εταιρείας Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) Α.Ε. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Αρχιτεκτονική Υπολογιστών καθώς και τα Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα, όπως επίσης και το σχεδιασμό ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (VLSI), τη σχεδίαση κυκλωμάτων χαμηλής κατανάλωσης και το σχεδιασμό επιταχυντών για ενσωματωμένα συστήματα. Έχει συμμετοχή σε 20 ερευνητικά έργα της ΕΕ ή της ΓΓΕΤ. Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (2007-2008). Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 90 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, έχει συγγράψει 4 κεφάλαια βιβλίων και ένα e-book. Η έρευνά του έχει λάβει 1 υποτροφία (για μετα-διδακτορική έρευνα), 3 διεθνή βραβεία, 4 εθνικά (η ερευνητική ομάδα του) και περισσότερες από 700 ετερο-αναφορές. Είναι κριτής σε 10 διεθνή περιοδικά και σε περισσότερα από 10 διεθνή συνέδρια, ενώ έχει διατελέσει μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής πλήθους διεθνών συνεδρίων. Είναι κριτής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής, στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής Ανοικτού Υλισμικού, μέλος του ομάδας έργου OpenLabs στην Λαμία, και ιδρυτής της δημιουργικής ομάδας A2rTEST. Ανήκει στην οργανωτική ομάδα του TEDxLamia, του Central Hackathon ενώ έχει διατελέσει Mentor δημιουργικών ομάδων σε πολλούς διαγωνισμούς και hackathons. Είναι Senior Member των IEEE, ACM, και μέλος των IET, EURASIP, ΤΕΕ. Τέλος είναι Αντιπρόεδρος στο Ελληνικό Παράρτημα του IEEE (και εθνικός εκπρόσωπος με δικαίωμα ψήφου) καθώς και Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών του IEEE.
Ο Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης ( www.kalovrektis.gr ) κατέχει μεταδιδακτορική έρευνα (PostDoc) και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική (Ph.D) στο επιστημονικό αντικείμενο της τεχνολογίας μετρήσεων, επεξεργασίας και συλλογής δεδομένων. Επίσης κατέχει μεταδιδακτορική έρευνα (PostDoc) στο πεδίο της εκπαίδευσης STEΑM. Κατέχει μεταπτυχιακή ειδίκευση σε Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής (M.Sc) και μεταπτυχιακή ειδίκευση στις Επιστήμες της Αγωγής (M.A.Ed) στο αντικείμενο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Σχεδιάζει και αναπτύσσει συστήματα μετρήσεων και ελέγχου μέσω LabVIEW (Certified by National Instrument). Διδάσκει ως ΠΔ407 (Βαθμίδα Λέκτορα) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και μαθήματα στην ΑΣΠΑΙΤΕ στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ σε θέματα Διδακτικής. Έχει συμμετάσχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα ως ερευνητής. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 εργασίες σε συνέδρια και περιοδικά. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, συντάκτης σε διεθνή περιοδικό. Ανήκει στο Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (EΚΔΔΑ) και στο Μητρώο Ελληνικού Επιστημονικού Δυναμικού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο οποίο έχει διατελέσει πιστοποίησης φυσικών αντικειμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχει βραβευτεί τρείς (3) φορές από την Microsoft για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών παρουσιάζοντας τις μεθοδολογίες σε Ευρωπαϊκά forum της Microsoft.  Έχει επιλεγεί και αναγνωριστεί από την Microsoft ως ΜΙΕ Expert (Microsoft Innovative Educator, MIE) και ΜΙΕ FELLOW. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων και συντάκτης διδακτικών ψηφιακών σεναρίων του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολίτικης (ΙΕΠ). Τέλος σχεδιάζει μαθησιακό ηλεκτρονικό υλικό για άτομα (μαθητές/ εκπαιδευτικούς) με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ο Απόστολος Ξενάκης είναι διδάκτορας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (ΗΜΜΥ)  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) (2014). Έχει εργαστεί σε διάφορες εταιρίες Πληροφορικής σε θέματα σχεδιασμού και υποστήριξης Δικτύων Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών. Έχει συμμετάσχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα ως ερευνητής. Από το 2012 είναι επιστημονικός συνεργάτης του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και από το 2014 διδάσκει ως Π.Δ.407/80 (Βαθμίδα Λέκτορα) στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Επίσης είναι επιστημονικός συνεργάτης και διδάσκων της ΑΣΠΑΙΤΕ, στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ – παράρτημα Βόλου σε θέματα Διδακτικής STEM. Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο ως συνεργάτης του Π.Θ. στο τμήμα ΗΜΜΥ. Επίσης διαθέτει διδακτική εμπειρία σε Β΄θμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΤΕΕ, δομές εκπαίδευσης ενηλίκων ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ). Συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα του κέντρου δια βίου μάθησης (ΚΔΒΜ) του Π.Θ. σε θέματα STEM και εκπαιδευτικής ρομποτικής και τεχνικά σεμινάρια Δικτύων Η/Υ (Cisco Instructor). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν δίκτυα επικοινωνιών, ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και εφαρμογές IoT, κβαντικές επικοινωνίες και θέματα εκπαιδευτικής ρομποτικής και διάχυσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και STEM. Είναι μέλος των επιστημονικών ενώσεων IEEE, ACM, Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, της ΕΠΥ και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 35 εργασίες σε συνέδρια και περιοδικά. Το 2019 ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική του έρευνα (PostDoc) στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Π.Θ. Από το Φεβρουάριο του 2021 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας