Αρχική

Οι πυλώνες έρευνας της ομάδας SeRi του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι οι ακόλουθοι:

  • Τεχνολογία Αισθητήρων και Μετρήσεων
  • Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (WSN) και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)
  • STEM, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Physical Computing
  • Υπολογιστική Επιστήμη και Εφαρμογές
  • Ψηφιακά Συστήματα και Εφαρμογές όπως: έξυπνη βιομηχανία (Industry 4.0), Γεωργία Ακριβείας, Πρωτογενή Παραγωγή, Ρομποτική, Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής