Η ομάδα των φοιτητών

 

Ο Παπαδόπουλος Γεώργιος, είναι φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοπληροφορική, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2019. Το 2018 παραβρέθηκε ως ομιλητής στο ευρωκοινοβούλιο του Στρασβούργου μέσω του προγράμματος Euroscola. Κύρια ασχολία του στο προπτυχιακό του πεδίο είναι η ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών σε android και iOS λειτουργικά καθώς και στην δημιουργία ευφυών συστημάτων. Τον Σεπτέμβριο του 2022 έκανε το πρώτο του δημοσίευμα με τίτλο “A Low Cost IoT TestBed System for Alzheimer’s Early Stages Diagnosis in Health 4.0 Application” το οποίο παρουσιάστηκε εντός του συνεδρίου SEEDA 2022 στα Ιωάννινα.


Ο Γαβριήλ Σιμάτος, είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική από το έτος 2019. Με κυρία ασχολία του στις προπτυχιακές σπουδές του τη ρομποτική και τα ευφυή συστήματα. Τον Σεπτέμβριο του 2022 έκανε το πρώτο του δημοσίευμα με τίτλο “A Low Cost IoT TestBed System for Alzheimer’s Early Stages Diagnosis in Health 4.0 Application” το οποίο παρουσιάστηκε εντός του συνεδρίου SEEDA 2022 στα Ιωάννινα.


Η Δήμητρα Σοφιανού είναι προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έτος εισαγωγής το 2019. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εφαρμογές της Βιοπληροφορικής στον τομέα της υγείας και τα Ρομποτικά Συστήματα. Τον Σεπτέμβριο του 2022 έκανε το πρώτο της δημοσίευμα στην βιβλιοθήκη της ΙΕΕΕ -“A Low Cost IoT TestBed System for Alzheimer’s Early Stages Diagnosis in Health 4.0 Application”  ,  το οποίο παρουσιάστηκε εντός του συνεδρίου SEEDA 2022 στα Ιωάννινα. Το Μάρτιο του 2023 συμμετείχε εθελοντικά στην κριτική επιτροπή στον 8ο Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Στερεάς Ελλάδας.