Εκπαιδευτική πλατφόρμα για διδασκαλία MEMs

Τα μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) είναι η ενοποίηση μηχανικών στοιχείων, αισθητήρων, ενεργοποιητών και ηλεκτρονικών σε ένα κοινό υπόστρωμα πυριτίου μέσω τεχνολογίας μικροκατασκευής. Ενώ τα κλασικά ηλεκτρονικά κυκλώματα κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας ακολουθίες διεργασιών ολοκληρωμένου κυκλώματος (IC) (π.χ. διεργασίες CMOS, Bipolar ή BiCMOS), τα μικρομηχανικά εξαρτήματα (MEMs) κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας συμβατές διαδικασίες “μικρομηχανικής” που χαράσσουν επιλεκτικά μέρη του πυριτίου ή προσθέτουν νέα δομικά στρώματα για τη διαμόρφωση των μηχανικών και ηλεκτρομηχανικών συσκευών.

Κατηγορίες Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS)