Δημοσιεύσεις

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε λίστα επιλεγμένων επιστημονικών δημοσιεύσεων από μέλη της ομάδας SeRi. Ειδικότερα:

 1. Σ.Σπανός, Α. Ξενάκης, Χ. Ξενάκης, “Διερευνώντας τις μορφές των Γαλαξιών: “Μία διδακτική πρόταση με τη μορφή διαθεματικού Project”, “Εκπαίδευση & Επιστήμες” της σχολής θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τόμος1, ISSN: 2585-2310
 2. Α. Ξενάκης, Κ. Καλοβρέκτης, Γ. Παπαστεργίου, “Συνεισφορά STEM σεναρίων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε Φυσική και Μαθηματικά για ενίσχυση της Υπολογιστικής Σκέψης”, “Εκπαίδευση & Επιστήμες” της σχολής θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τόμος 2, ISSN: 2585-2310
 3. Psycharis, S. ,Kalia, M.(2017). The Effects of Computer Programming on high school students’ problem solving, reasoning skills and self-efficacy in Mathematics; ,Instructional Science, 45(5), 583-602 10.1007/s11251-017-9421-5,
 4. Psycharis, S (2018) STEAM in Education: A Literature review on the role of Computational Thinking, Engineering Epistemology and Computational Science. Computational STEAM Pedagogy (CSP). SCIENTIFIC CULTURE, Vol.4, No.2, 51-72. https://sci-cult.com
 5. Psycharis, S., Mastorodimos, D., Stergioulas, L., & Abbasi, M.(2018) .Visualization of Algorithms using Easy Java simulations and their impact in students motives and self-efficacy. Accepted for publication- International Journal of Physics & Chemistry Education (IJPCE)
 6. Papoutsidakis, K. Kalovrektis, C. Drosos, G. Stamoulis,, Design of an Autonomous Robotic Vehicle for Area Mapping and Remote Monitoring: International Journal of Computer Applications (IJCA). ISBN: 973-93-80896-57-2,Volume 167 – No.12, June 2017
 7. Papoutsidakis, K. Kalovrektis, C. Drosos, G. Stamoulis, ,Intelligent Design and Algorithms to Control a Stereoscopic Camera on a Robotic Workspace, ISBN : 973-93-80896-57-2, Volume 167 –International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 167 – No.12, June 2017
 8. Papoutsidakis, A. Chatzopoulos ,K. Kalovrektis ,C. Drosos, A Brief Guide for the Continuously Evolving μController Raspberry PI Mod.B,  International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 176 – No.8, October 2017
 9. Kalovrektis, M. Papoutsidakis, C. Drosos, G. Stamoulis,  Information Technology and μController Applications to Support Experiential Learning of Students,  International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 175 – No.8, October 2017
 10. Sarantos Psycharis, Konstantinos Kalovrektis, Eva Sakellaridi, Konstantinos Korres, and Dimitrios Mastorodimos, Unfolding the Curriculum: Physical Computing, Computational Thinking and Computational Experiment in STEM’s Transdisciplinary Approach EJERS, European Journal of Engineering Research and Science Special Issue : CIE 2017
 11. Papoutsidakis, A. Chatzopoulos , C. Drosos, K. Kalovreκtis , An Arduino Family Controller and its Interactions via an Intelligent Interface,  International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 179 – No.30, March 2018
 12. Σαράντος Ψυχάρης, Ευαγγελία Κοτζαμπασάκη, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, Υπολογιστική σκέψη – Επιστημολογία των μηχανικών και υπολογιστική παιδαγωγική-μια πρόταση εισαγωγής του STEM στην εκπαίδευση, Εκπαίδευση και επιστήμες – Σχολή Θετικών Επιστήμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ISSN 2585 – 2310
 13. Η Υπολογιστική Σκέψη και η επιστημολογία του STEΜ. Εφαρμογή σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, Σαράντος Ψυχάρης, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, Χρύσανθος Κόνταρης
 14. Συναισθηματική Νοημοσύνη, Εργασιακό Άγχος & Επαγγελματική Εξουθένωση, Ιατρού Σωτηρία, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος, Κούρτης Σπύρος, Εκπαίδευση και επιστήμες – Σχολή Θετικών Επιστήμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ISSN 2585 – 2310
 15. Sarantos Psycharis, Konstantinos Kalovrektis, Evangelia Kotzampasaki, Paraskevi Iatrou, Stylianos Moschonissiotis, Aristidis Paliouras, Polydoros Stauropoulos and Panagiotis Mourkakos, Υπολογιστική Παιδαγωγική: Μια πρόταση εισαγωγής του STEM στην εκπαίδευση για την Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας και την Παιδαγωγική επάρκεια στις Επιστήμες των Μηχανικών και τις Θετικές Επιστήμες, Πρόγραμμα Πανελληνίου Συνεδρίου Scientix – 3 & 4 Σεπτεμβρίου 2018, ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ
 16. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης,Χρύσανθος Κόνταρης, Χρυσόστομος Φούντας H επίδραση του STEAM στην ανάδειξη της τέχνης του Θεάτρου, Οι Τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ,11, 12, 13, Οκτωβρίου 2018
 17. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, Οι δράσεις της Επιστημονικής Επιτροπής STEAM του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών- ΕΕΛΛΑΚ, Ημερίδα Scientix: Ενίσχυση των δράσεων σχολικής εκπαίδευσης STEAM στην Ελλάδα: 28 Ιουνίου 2019, Ελληνογερμανική Αγωγή.
 18. Αποστόλης Ξενάκης, Σπύρος Μπρέντας, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Εκπαιδευτική Ρομποτική Κατασκευή με ανακυκλώσιμα υλικά βασισμένη σε ανοιχτό υλικό και λογισμικό για STEAM δραστηριότητες” ΕΕΛΛΑΚ, Ημερίδα Scientix: Ενίσχυση των δράσεων σχολικής εκπαίδευσης STEAM στην Ελλάδα: 28 Ιουνίου 2019, Ελληνογερμανική Αγωγή.
 19. K. Καλοβρέκτης, Β. Πηγαδάς, ‘Ενίσχυση του μοντέλου βιωματικής μάθησης μέσω ανάπτυξης λογισμικού συλλογής πραγματικών μεγεθών – Μελέτη περίπτωσης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση’, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πάτρα, 28-30 Απριλίου 2011
 20. Καλοβρέκτης Κ, Παπαδόπουλος Θ, Πηγαδάς Β, Γκοτσίνας Α, ‘Ανάπτυξη υλικού και λογισμικού εργαστηριακών πειραμάτων φυσικής για ενίσχυση της βιωματικής μάθησης. Μελέτη περίπτωσης πειράματος απλού εκκρεμούς και ελεύθερης πτώσης’, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος 6, 7, 8 Μαϊου 2011
 21. K. Καλοβρέκτης, Ανάπτυξη συστήματος συλλογής δεδομένων στο πεδίο των θετικών επιστημών ως ενίσχυση της βιωματικής μάθησης, Conferrence on Informatics in Education 20135th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (5th CIE 2013), Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 13-15 Οκτωβρίου 2013.
 22. S. Psycharis, K. Kalovrektis, E. Sakellaridi, K. Korres, Unfolding the Curriculum: Physical Computing, Computational Thinking and Computational Experiment in STEM’s Transdisciplinary Approach – , Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 9th Conference on Informatics in Education 2017, 13-15 Οκτωβρίου 2017, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 23. Sarantos Psycharis, Konstantinos Kalovrektis , Eva Sakellaridi , George Chatzarakis and Martha Oikonomopoulou, Physical Computing, Computational Thinking, and Computational Experiment in Engineering Pedagogy: An implication for the Engineering Education Epistemology , EDUCON 2018-IEEE GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE
 24. Konstantinos Kalovrektis, System Development For Remote Education Robotic To Study The Spatial Ability Of Students, 2nd International Conference On Innovating Stem Education 22 -24 June 2018 Athens
 25. Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος & Σιδηρόπουλος Κοσμάς, Αξιολόγηση εργαλείου επιλογής εκπαιδευτικού ρομποτικού μηχανισμού, 2ο Επιστημονικό συνέδριο: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: Σύγχρονες τάσεις & προοπτικές, Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 11-13 Μάιου 2018