Έρευνα

ΟΜΑΔΑ SeRi (Έργο) : Εκπαιδευτική Ρομποτική με απλά υλικά 

(Open Hardware/Open Software)

Οι μαθητές σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν επιλύοντας προβλήματα στις δικές τους ρομποτικές μηχανές

 

 

ΟΜΑΔΑ SeRi (Εργαστήριο) : Επαυξημένη πραγματικότητα

(Augmented Reality ) σε συστήματα μετρήσεων

Ο χρήστης μέσω κινητού τηλεφώνου που έχει ενσωματωθεί σε θήκη καθώς πλησιάζει την ηλεκτρική καφετιέρα αναδύεται μενού που απεικονίζει την τιμή της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο!
Ο χρήστης καθώς μετακινείται στο χώρο μπορεί να παρατηρεί τη τιμή της θερμοκρασίας απο διαφορετικές γωνίες
Hardware: Arduino, Raspberry pi
Γλώσσες προγραμματισμού: (wiring.c arduino) python, LabVIEW